Spolufinancovanie Európskej únie

Názov projektu: Podnikové vzdelávanie zamestnancov II – PROWORK spol. s r.o.
Registračné číslo projektu:
SK.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013624

Charakteristika hlavných cieľov projektu:
Zvýšiť odbornú úroveň znalostí, zručností a kompetencií pracovníkov a súlad kvalifikačnej úrovne pracovnej sily s požiadavkami trhu práce. Zvýšiť adaptabilitu starších pracovníkov. Zamestnanci spoločnosti sa zúčastnia vzdelávacích aktivít z oblastí: Všeobecné IT, mäkké a manažérske zručnosti, jazykové vzdelávanie, účtovné, ekonomické a právne kurzy.

Na projekt „Podnikové vzdelávanie zamestnancov II – PROWORK spol. s.r.o.“ sa poskytuje finančná podpora EÚ.

Názov projektu: Vývoj exkluzívnej stoličky Rocket
Registračné číslo projektu:
SK.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0002866

Predmetom projektu bol vývoj stoličky s pracovným názvom Rocket, ktorá bude mať úplne nové charakteristiky. Výstupom projektu je funkčný prototyp exkluzívnej stoličky.

Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť a financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.

Naša spoločnosť realizuje projekt s názvom „Implementácia SW riešení za účelom rozšírenia kapacity existujúcej prevádzky spoločnosti PROWORK spol. s r.o.“ reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027526, ktorý je predložený na spolufinancovanie z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, teda zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

Predmetom projektu je digitalizácia spoločnosti PROWORK spol. s r.o., a to prostredníctvom implementácie SW a HW riešení za účelom rozšírenia kapacity existujúcej prevádzky. Výstupom projektu bude 1 informačný systém modulárneho typu. Jednotlivé moduly vytvorenia funkčný prepojený celok umožňujúci efektívnejší chod firmy.


Inštalácia FVE na objekt spoločnosti PROWORK spol. s r.o.
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002461 je spolufinancovaný Európskou úniou.

Predmetom projektu je obstaranie fotovoltaickej elektrárne o veľkosti 27 kWp s akumuláciou. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti spoločnosti.