Spolufinancovanie Európskej únie

Názov projektu: Podnikové vzdelávanie zamestnancov II – PROWORK spol. s r.o.
Registračné číslo projektu:
SK.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013624

Charakteristika hlavných cieľov projektu:
Zvýšiť odbornú úroveň znalostí, zručností a kompetencií pracovníkov a súlad kvalifikačnej úrovne pracovnej sily s požiadavkami trhu práce. Zvýšiť adaptabilitu starších pracovníkov. Zamestnanci spoločnosti sa zúčastnia vzdelávacích aktivít z oblastí: Všeobecné IT, mäkké a manažérske zručnosti, jazykové vzdelávanie, účtovné, ekonomické a právne kurzy.

Na projekt „Podnikové vzdelávanie zamestnancov II – PROWORK spol. s.r.o.“ sa poskytuje finančná podpora EÚ.

Názov projektu: Vývoj exkluzívnej stoličky Rocket
Registračné číslo projektu:
SK.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0002866

Predmetom projektu bol vývoj stoličky s pracovným názvom Rocket, ktorá bude mať úplne nové charakteristiky. Výstupom projektu je funkčný prototyp exkluzívnej stoličky.

Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť a financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.